Inschrijven


Nieuwe lessenreeksen starten 5 november 2018!

Inschrijvingsformulier

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE81 7310 3700 0724 LEKIPDANCE VZW
met als vermelding uw naam, voornaam, lessen/dag/niveau